Brigada taktičke podrške

Posjeta zamjenika ministra odbrane BiH dr. Emira Suljagića Oklopnom bataljonu Brigade taktičke podrške

23.11.2015

Zamjenik ministra odbrane BiH dr. Emir Suljagić posjetio je lokaciju VB “Dubrave” 18.11.2015 godine, na kojoj su razmještene jedinice 5. pbr, Oklopni bataljon i četa ABHO brTP.

U pratnji zamjenika ministra odbrane bio je komandant Operativne komande general major Dragan Vuković sa pratećim timom. Goste je primio komandant 5. pbr brigadni general Kenan Dautović sa timom starješina u čijem sastavu je bio i komandant Oklopnog bataljona pukovnik Sulejman Đulović. Po prijemu održan je informativni brifing kroz koji je delegacija upoznata sa najvažnijim segmentima života i rada jedinica. Ovom prilikom zamjenik ministra odbrane BiH dr. Emir Suljagić je obišao park borbenih vozila oklopnog bataljona gdje je upoznat sa stanjem borbene tehnike i aktivnostima koje Oklopni bataljon brTP realizira.

Na kraju posjete zamjenik ministra je obišao jedinice na stručno specijalističkoj obuci Oklopnog bataljona gdje mu je prezentovan  način obučavanja vozača borbenih vozila.

Info-brTP