Brigada taktičke podrške

Godišnja analiza obuke Brigade taktičke podrške u 2015. godini

27.11.2015

Godišnja analiza obuke Brigade taktičke podrške realizirana je 26.11.2015. godine, u skladu s godišnjim planom rada Brigade taktičke podrške.

Prisutnima se na početku ove godišnje analize uvodnim riječima obratio i komandant Brigade taktičke podrške, brigadir Amir Čorbo, koji je istakao značaj i sam pristup cjelokupnom sistemu obuke, od osnovnih individualnih zadataka do zajedničke i kolektivne obuke. Nakon uvodnog obraćanja komandanta brigade Godišnjom analizom obuke rukovodio je načelnik štaba komande Brigade taktičke podrške brigadir Nenad Garić. Na ovoj analizi, pored komandanata i komandira potčinjenih jedinica i pomoćnika načelnika štaba komande Brigade taktičke podrške, prisustvovali su i predstavnici Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje je predvodio pukovnik Žunić Šaban, kao i savjetodavni tim NATO-a koji boravi i radi u komandi Brigade taktičke podrške i na vojnoj lokaciji „Rajlovac OS BiH“. 

Tokom same analize naglašene su težišne aktivnosti, rezultati rada, ostvareni ciljevi te problemi u komandama i jedinicama tokom relizacije obuke u 2015. godini te su predložena rješenja i izneseni zahtjevi u cilju otklanjanja ometača obuke u narednom periodu. Poseban fokus na analizi je dat planiranoj obuci, i adekvatnoj podršci iste, deklarisanih jedinica po OCC E&F konceptu.

Na kraju Godišnje analize obuke Brigade taktičke podrške u 2015. godini pukovnik Šaban Žunić je izrazio razumijevanje kada su u pitanju ometači obuke sa kojima se susreću komande i jedinice ove brigade te iskazao spremnost pretpostavljene komande u podršci otklanjanju evidentiranih ometača.

Godišnju analizu obuke Brigade taktičke podrške u 2015. godini zaključio je, sa konkretnim smjernicama potčinjenim komandama i jedinicama, ali i zahtjevima pretpostavljenoj komandi, brigadir Nenad Garić, načelniki štaba komande Brigade taktičke podrške. 

Info-brTP