Brigada taktičke podrške

Realiziran Osnovni kurs za razvoj vođa u Brigadi taktičke podrške

27.11.2015

Ceremonijom uručenja Uvjerenja o završenom kursu, u kasarni „Rajlovac OS BiH“, dana 20.11.2015. godine, uspješno je realiziran i završen Osnovni kurs za razvoj vođa u Brigadi taktičke podrške, klasa II-2015.

Kroz jednomjesečnu obuku polaznici kursa su stekli znanja i vještine koji su im čvrsta osnova za učinkovito obavljanje dužnosti vođe tima. Na ceremoniji dodjele Uvjerenja polaznicima kursa obratili su se major Ismet Rizvo, ispred Komande obuke i doktrine, te major Muhamed Dautović u ime komandanta Brigade taktičke podrške.

Major Rizvo je čestitao polaznicima na uloženom trudu i postignutim rezultatima. Posebnu pohvalu je uputio organizatorima i instruktorima kursa, koji su kurs digli na veći nivo uvrštavajući u nastavni plan i program posjete vjerskim objektima, posjete NATO štabu Sarajevo i Operativnoj komandi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i marširanje 20 km na relaciji Vareš – Bobova, gdje je održan i historijski čas.

Major Dautović je, pored Uvjerenja o završenom kursu, uručio i pohvale i nagrade dodijeljene od strane komandanta Brigade taktičke podrške. Kao najbolji polaznici kursa pohvaljeni su voj. I kl. Maksumić Amar i voj. I kl. Sanja Pandža, dok su za doprinos i zalaganje na kursu pohvaljni instruktori: st. vod. I kl. Džemal Klisura, st. vod I kl. Samir Somo, st. I kl. Eudin Beganović i voj. Miranda Duraković. Posebne nagrade za rezultate postignute tokom kursa dobili su voj. I kl. Darko Pandurević i voj. I kl. Svjetlana Radić.

Info-brTP