Brigada taktičke podrške

Posjeta delegacije OS R. Turske kasarni „Rajlovac OS BiH“

9.11.2016

U Centru za protivminsko djelovanje i uništenje NUS-a u kasarni „Rajlovac OS BiH“ dana 08.11.2016. godine boravila je delegacija OS R. Turske. Službenu delegaciju OS R. Turske činili su brigadir Aydin Imren, major Aysegul Ayhan, major Hasan Solakoglu i gospodin Orhan Bagis.

Prihvat je izvršio komandant Centra za protivminska djelovanja i uništenje NUS-a pukovnik Miljan Janković koji je posjetiocima poželio dobrodošlicu te prezentovao opštu organizaciju protivminskih akcija u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, strukturu i kapacitete Centra za protivminska djelovanja i uništenje NUS-a, te protivminske akcije u BiH. Također se osvrnuo na obuke koje su izvedene u proteklom periodu, praktične obuke, međunarodnu saradnju i minsku situaciju u BiH.

Ispred Deminerskog bataljona delegaciji se obratio komandant Deminerskog bataljona major Izudin Muftić koji je kroz informativni brifing prezentovao organizacijsko-formacijsku strukturu bataljona, protivminske sposobnosti, obuke iz humanitarnog deminiranja, realizaciju Protivminskih akcija 2007-2015, realizaciju deminiranja u 2016. godini, te predstavio Četu za NUS.

Delegacija je iskazala veliko zanimanje za prezentacije i aktivnosti deminiranja u Oružanim snagama BiH, uz aktivno postavljanje pitanja. Nakon brifinga uslijedio je obilazak sale sa eksponatima gdje su prisutni bili u prilici da pogledaju izloženu opremu za deminiranje i NUS.

info: brTP