Brigada taktičke podrške

Dani otvorenih vrata u kasarni „Miloš Obilić” Pale

21.11.2016

Povodom 1. decembra Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni „Miloš Obilić“ Pale pripadnici Bataljona veze Brigade taktičke podrške organizovali su 17.11.2016. godine manifestaciju „Dani otvorenih vrata“.

Manifestaciji je prisustvovalo oko 150 djece i osoblja Osnovne škole “Prača“, dječijeg centra  „Bubamara“  i ustanove „Sunce“ sa područja opštine Pale i Pale F BiH.

Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa komunikacijskim sredstvima, naoružanjem i opremom  pripadnika bataljona veze, kao i prostorijama u kojima pripadnici borave i rade.

 

Major Željko Paradžik se obratio prisutnima i istakao dobru saradnju sa predstavnicima lokalnih zajednica, zahvalio se na posjeti i uputio poziv za ponovno druženje u narednom periodu.

info-brTP