Brigada taktičke podrške

ABHO obuka personala čete ABHO od strane EUFOR-a

21.11.2016

U prostorijama čete ABHO na lokaciji Vojne baze „Aerodrom Dubrave“ u Tuzli u vremenskom periodu od 15.11. do 16.11.2016. godine realizovana je obuka pripadnika čete ABHO od strane predstavnika EUFOR-a na temu „ABHO upozoravanje i izvještavanje“.

Obuku je izvodio major Radek Malina gdje su pripadnici čete obnovili postojeća i postigla nova znanja po pitanju ABHO izvještavanja i upozoravanja stečena u procesu obučavanja sa MTT (mobilni trening tim) EUFOR-a, kroz program M2M, te edukacijom u ABHO centrima Kruševac i Viškov, kao i NATO školi. Dana 17.11.2016. godine  u posjeti navedenoj obuci su bili i Komadant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i General NATO iz Napulja sa svojim saradnicima, gdje su iznijeli mnogo pozitivnih utisaka u nadi da će se ovakava saradnja i u budućnosti nastaviti.

info-brTP