Brigada taktičke podrške

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kasarni „Zdravko Čelar” Derventa

9.12.2016

Dana 08.12.2016. godine realizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizovao Općinski odbor Crvenog krsta Derventa u saradnji sa Inžinjerijskim bataljonom Brigade taktičke podrške.

Kao i uvijek, odziv pripadnika Inžinjerijskog bataljona ovoj akciji bio je izuzetan. Davanju dragocjene tečnosti pristupila su 34 pripadnika jedinice, od kojih su 32 zaista i dali krv nakon izvršenog ljekarskog pregleda. S obzirom da je ova akcija sprovedena za teritoriju Općine Derventa, vojnicima se pridružilo i 100 civilnih lica, što ukupno predstavlja 132 dobrovoljna davaoca krvi. Prikupljanje krvi je izvršila Transfuziološka služba Opšte bolnice „Sveti Luka“ iz Doboja koji su izrazili zadovoljstvo ovom akcijom, posebno odzivom pripadnika OS BiH koji u stvari čine okosnicu ove aktivnosti. Kao i svaki put, tako su i današnju aktivnost propratili lokalni mediji čime ista dobija na još većem značaju. Sekretar Crvenog krsta Derevnta, gospodin Rade Kujundžić je rekao da je akcija organizovana od strane ove institucije u saradnji sa Inžinjerijskim bataljonom Brigade taktičke podrške, kao i da bez ove jedinice akcije ne bi bila uspješna u potpunosti..

Inžinjerijski bataljon je pokazao da je spreman i na ovaj način izaći u susret  pozivu civilnih institucija za pomoć i saradnju. Pored svojih osnovnih aktivnosti koje je ova jedinica realizovala tokom godine za lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine i ovo je jedan bitan doprinos koji je povezan i sa samim spašavanjem ljudskih života. Veoma je bitna činjenica da su naši pripadnici prepoznali važnost ove akcije i da su uvijek spremni da daju svoj doprinos garađanima Bosne i Hercegovine.

info-brTP