Brigada taktičke podrške

Inžinjerijski radovi na području općine Kostajnica

23.12.2016

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona su u periodu od 22. novembra do 09. decembra 2016. godine bili angažirani na zadatku pružanja podrške i pomoći pri sanaciji vodotoka i lokalnih puteva na području općine Kostajnica.

Ovaj projekat je veoma bitan za stanovništvo ovog područja jer su kanali, koji odvode oborinske vode u rijeku Unu, bili zatrpani različitim nanosima koje su stvorile prošlogodišnje poplave. S obzirom da kanal prolazi kroz obradivo zemljište, ono je bilo djelimično poplavljeno i onemogućeno njegovo dalje korištenje. Uz pomenute radove, bilo je potrebno iskrčiti šiblje i mladu šumu iz korita i sa nasipa kanala. Ukupna dužina očišćenih kanala iznosila je oko 5 km i dubine do 2 metra. Pored čišćenja kanala, pripadnici Inžinjerijskog bataljona su izvršili i sanaciju lokalnog puta u selu Mrakodol u dužini od 10 km.

Navedenim radovima stanovništvo općine Kostajnica je konačno riješilo dalju opasnost od mogućih poplava, ali je omogućeno i dobijanje više obradivih površina što predstavlja preduslov za razvijanje osnovne grane privrede za ljude iz ovih krajeva. Inžinjerijski bataljon je ovim aktivnostima još jednom pokazao spremnost da pomogne lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini te da im omogući normalno odvijanje životnih tokova i privredni razvoj.

Info-brTP