Brigada taktičke podrške

Svečanost povodom početka obuke deklarisanih jedinica u Oklopnom bataljonu Brigade taktičke podrške

27.1.2017

U kasarni i aerodrom „Dubrave“ Živinice na poligonu Oklopnog bataljona Brigade taktičke podrške, dana 23.01.2017. godine upriličeno je svečano postrojavanje povodom početka obuke deklarisanih jedinica 4. pbr, 5. pbr, 6 pbr. i Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške na oklopnim borbenim sredstvima - OT M113A2.

Cilj obuke je dostizanje potrebnog nivoa obučenosti deklarisanih jedinica OS BiH i priprema za ocjenjivanja po OCC E&F konceptu.

Na svečanosti koja je upriličena povodom početka obuke, dobrodošlicu polaznicima obuke je poželio komandant Oklopnog bataljona pukovnik Sulejman Đulović. Pored dobrodošlice pukovnik Đulović je kroz uvodnu riječ polaznike ukratko upoznao sa planom i aktivnostima vezanim za obuku.

Obuka će biti realizovana kroz četiri sedmice. Aktivnosti i obuka su koncipirani tako da se polaznici upoznaju sa: karakteristikama sredstava, tehničkim sposobnostima, naoružanjem, održavanjem, upravljanjem i praktičnom upotrebom u terenskim uslovima. Nakon teoretske obuke polaznici će uvježbavati taktičke radnje u ulozi nišandžije na mitraljezu browning 12, 7 mm M2 i vozača oklopnog transportera OT M113A2. Završetak obuke je planiran da se izvede na poligonu CBO Manjača. Krajnji cilj je dostizanje stepena obučenosti za ocjenjivanje po OCC E&F konceptu.

info-brTP