Brigada taktičke podrške

Inžinjerijski radovi na čišćenju kanalske mreže u općini Cazin

24.7.2017

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške u periodu od 28.06. do 02.08.2017. godine izvode radove na čišćenju i sanaciji korita rijeke Mutnice u općini Cazin.

Ova aktivnost predstavlja nastavak radova koji su počeli u 2015. godini, a odnosi se na pročišćavanje korita pomenute rijeke u cilju preventivnog djelovanja u slučaju eventualnih elementarnih nepogoda. Iskustva koja ova lokalna zajednica ima još iz poplava od prije 3 godine pokazala su da je rječica Mutnica izuzetno nepredvidiva, a još ako se njeno korito ne održava postaje i opasna. U vezi svega navedenog predstavnici općine Cazin prepoznali su značaj uklanjanja rastinja i vještačkog otpada iz korita ove rijeke, te su se za radove obratili Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Inžinjerijski bataljon je u toku 2015. godine očistio riječno korito u dužini od oko 4 km. S obzirom na iksustva iz pomenutih radova, koji su se pokazali veoma korisni, nastavljeno je sa čišćenjem kako bi problem plavljenja okolnog zemljišta u potpunosti bio riješen.

 

Glavni koordinator ovog projekta ispred općine Cazin, gospodin Senad Ždralić, istakao je izuzetan doprinos Iinjerijskog bataljona na rješavanju jednog velikog problema općine i pohvalio naše pripadnike za zalaganje i profesionalan odnos prema postavljenim zadacima. Izvršni oficir Inžinjerijskog bataljona major Buljić Fahrudin izrazio je zadovoljstvo iskazanim pohvalama o radu i angažmanu jedinice, te rekao da će u skladu sa naredbama pretpostavljene komande, jedinica i ubuduće biti na raspolaganju za pomoć, ne samo ovoj nego i bilo kojoj drugoj lokalnoj zajednici ili zaštiti građana Bosne i Hercegovine ako se iskaže potreba za istim.         

 

Poslije angažmana u općini Brod, ovo je još jedan sličan projekat koji se odnosi na pomoć civilnim institucijama u prevenciji opasnosti od poplava. Ovom prilikom treba naglasiti pravovremeno djelovanje samih općina i upućivanje poziva prema OS BiH da asistiraju u zaštiti građana i njihove imovine, jer je to najbolji način da Oružane snage u potpunosti vrše jednu od svojih osnovnih misija  koja se odnosi na pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda.

 

info-BrTP