Brigada taktičke podrške

Posjeta generala Jerkića sa delegacijom NATO međunarodnog vojnog osoblja bataljonu veze Brigade taktičke podrške

4.10.2017

Komandant bataljona veze Brigade taktičke podrške major Željko Paradžik je sa saradnicima 03. oktobra 2017. godine, u kasarni OS BiH „Miloš Obilić“ Pale primio delegaciju visokih zvaničnika: delegacija Međunarodnog vojnog komiteta NATO-a na čelu sa generalom Marianom Jeleniewskim, zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni general Ivica Jerkić i brigadir Alija Kožljak i zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu brigadir Tonning.

Nakon riječi dobrodošlice komandant Bataljona veze prezentirao je informativni brifing kojim je prisutne upoznao sa aktivnostima i zadacima jedinice, lokacijama razmještaja, kao i upoznavanje sa opremom koju koriste pripadnici bataljona u izvršenju svojih svakodnevnih zadataka.

 

Po završetku informativnog brifinga za prisutne je upriličena STX vježba na kojoj su pripadnici bataljona prikazali postavljanje komunikacijskog centra na taktičkom operativnom centru bataljonske borbene grupe i sam rad na istom.

 

Na kraju posjete generali Jerkić i  Jeleniewski su iskazali zadovoljstvo prikazanim i zahvalili na dobrodošlici svim pripadnicima Bataljona veze na čelu sa komandantom Paradžikom.

 

info-brTP