Brigada taktičke podrške

Prezentacija operativnih sposobnosti OS BiH u Sarajevu

21.11.2019

U povodu 1. decembra - Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ u Sarajevu, 20. novembra 2019. godine realizovana je aktivnost „Prezentacija operativnih sposobnosti OS BiH“.

Aktivnost je realizovana u organizaciji Brigade taktičke podrške, a osim ove jedinice u prezentaciji su učestvovale i 5. pješadijska brigada, Komanda logistike, Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane, te Centar za regrutovanje i tranziciju KoiD, čime su angažovani pripadnici prisutnim pokazali da su OS BiH uvijek na vrhuncu zadatka. Među gostima su bila dječica iz vrtića i osnovnih škola, studenti, te građani sa područja ove regije.

 

Glavni ciljevi prezentacije su bili da se široj javnosti prikaže dio naoružanja i vojne opreme koju pripadnici OS BiH koriste svakodnevno u izvršavanju svojih zadataka, prezentovanje načina i mogućnosti apliciranja na javne konkurse za prijem u profesionalnu vojnu službu u OS BiH, kao i da su OS BiH uvijek na usluzi građanima.

 

Mladi, koji možda i nisu bili svjesni uloge i značaja Oružanih snaga BiH, kao i njenih sposobnosti, kroz praktične primjere upotrebe opreme i sredstava, kao i taktičko tehnički zbor su mogli vidjeti dio opreme kojima raspolažu OS BiH, čime se pojedincima probudila želja za angažovanjem u profesionalnoj vojnoj službi.

 

U toku prezentacije, od strane gostiju mogle su se čuti riječi:“ Ovo mi se sve više i više sviđa“, „Želim da budem pilot“ i mnogi drugi pozitivni komentari, iz kojih se izvodi zaključak da su gosti, a prije svega najmlađi, sretni što su još jednom bili u prilici da se druže sa pripadnicima OS BiH i vide izloženu vojnu opremu.

 

Ovo je još jedna u nizu interakcija sa građanima, u kojoj su pripadnici jedinica OS BiH potvrdili da su Oružane snage BiH osposobljene za izvršavanje svih zakonskih zadataka, te da u kontinuitetu učestvuju u kreiranju sigurnog okruženja.

 

info - BrTp OS BiH

17 FOTO GALERIJA