Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Upotreba helikoptera za obuku i izvođenje vježbe sa pripadnicima SIPA-e

1.10.2015

U sklopu redovne podrške obuci pripadnika sigurnosnih agencija u BiH, 2. helikopterski skvadron Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane je, na lokalitetu kasarne Rajlovac u Sarajevu 28. i 29.09.2015. godine, izvršio pripreme i teoretsku obuku na zemlji za 22 pripadnika SIPA-e, u temama: sigurnosne procedure, procedure MEDEVAC-a i rappelinga, brzi ulazak i izlazak u/iz helikoptera te spuštanje niz brzo uže.

Nakon izvršene teoretske obuke, 30.09.2015. godine na lokalitetu heliodroma unutar kasarne Rajlovac, helikopterom UH-1H i helikopterom Mi-8 MTV sa pripadnicima SIPA-e izvršena je obuka u zraku. Izvedena je sljedeća obuka:

-           Brzi ulazak i izlazak u/iz helikoptera (desantiranje),

-           Brzi transport,

-           RAPPELING,

-           MEDEVAC povređenog pripadnika SIPA-a i

-           Spuštanje niz brzo uže.

Tokom izvršenja ovog zadatka, posade i pripadnici SIPA-e su se pridržavali svih propisanih mjera sigurnosti, a rezultat svega je veoma kvalitetna i profesionalno urađena vježba na lokalitetu kasarne Rajlovac u Sarajevu.

Info-br ZS i PZO

6 FOTO GALERIJA