Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Parlamentarni vojni povjerenik posjetio radarski položaj Kozara

22.10.2015

Parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine gospodin Boško Šiljegović boravio je 21.10.2015. godine u posjeti lokaciji radarski položaj Kozara (Travna kosa), koja je u formaciji u Bataljonu ZOJ (zračno osmatranje i javljanje), Brigade ZS i PZO OS BiH.

Zajedno sa gospodinom Šiljegovićem na RP (radarski položaj) Kozara su boravili komandant Operativne komande OS BiH general major Dragan Vuković, samostalni izvršilac Predsjedništva BiH za pitanja odbrane i civilne komande nad OS BiH Ranko Ninković, kao i komandant Brigade ZS i PZO brigadir Dragan Nakić, a s ciljem upoznavanja sa načinom rada i aktivnostima Bataljona ZOJ.

Nakon brifinga komandanta Bataljona ZOJ, upoznavanja sa načinom fukcionisanja i aktivnostima Bataljona ZOJ, kao i 1. četom ZOJ koja je na lokaciji RP Kozara, delegacija je obišla položaj. Tom prilikom su informativno upoznati sa radarskim sistemom S-600, svim njegovim elementima i načinom rada, činjenicom da je to jedini aktivan radarski položaj u OS BiH, kao i da je jedini primarni radar u Bosni i Hercegovini uopšte.

Nakon obilaska položaja delegacija je organizovala sastanak sa pripadnicima 1.čete ZOJ koja boravi na RP Kozara i upoznata je sa svim infrastukturnim problemima, problemima sa finansijskim prinadležnostima, kao i problemima sa održavanjem tehnike i motornih vozila. Većina problema su zajednički sa problemima drugih jedinica u OS BiH, ali su upoznati i sa problemima koji proizilaze iz rada na izdvojenom radarskom položaju u visinskim uslovima.

Obilazak lokacije završen zajedničkim vojničkim ručkom u organizaciji pripadnika 1. čete ZOJ koji rade na radarskom položaju.

Info-Brigada ZS i PZO OS BiH