Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Nastupna posjeta odbrambenog atašea SAD u BiH

6.11.2015

Dana 06.11.2015.godine brigadu ZS i PZO posjetio je odbrambeni ataše SAD u BiH brigadir Karas.

Tokom nastupne posjete komandant brigade ZS i PZO brigadir Dragan Nakić kroz kraći brifing upoznao je odbrambenog atašea o organizacijsko-formacijskoj strukturi komande i jedinica,materijalno tehničkim sredstvima sa kojima raspolažemo,misijom jedinice i trenutnim aktivnostima.

U završnom dijelu komandant brigade ZS i PZO istakao je da jedinica posjeduje dovoljan i osposobljen personal koji je u mogućnosti odgovoriti svim izazovima i postavljenim zadacima.

Brigadir Karas posebno se interesirao za pomoć i podršku SAD u osposobljavanju personala jedinice, podršku u zrakoplovnom održavanju od strane ODC i koordinacijske grupe za zrakoplovstvo pri MO BiH.

Odbrambeni ataše SAD brigadir Karas zahvalio se na prijemu i izrazio nadu za buduće susrete kao i nastavak podrške od strane SAD brigadi ZS i PZO kao i OS BiH u cjelini.

info-Br ZS i PZO