Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Angažovanje helikoptera OS BiH u aktivnostima gašenja požara

9.11.2015

U skladu sa Sporazumom o saradnji između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, a prema standardnim operativnim procedurama Oružanih snaga BiH, 2. Helikopterski skvadron je dana 05.11.2015.godine, aktivno učestvovao u akcijama pomoći civilnom stanovništvu u aktivnostima gašenja požara u rejonu općine Trnovo, na sjevernim obroncima planine Treskavica (iznad sela Godinja u rejonu Male i Velike Orlice i lokalitetima Preva i Crvene stijene).

Prije nego je ugašen, požar je zahvatio oko 10 ha zemljišta obraslom travom, niskim rastinjem,i bukovom šumom sa tendencijom širenja u područja obrasla bukovom i jelovom šumom. Teren zahvaćen požarom je miniran i mogao se gasiti samo iz vazduha helikopterom.

Tokom izvršavanja ovih zadatka posade su se pridržavale svih propisanih mjera sigurnosti, a rezultat svega je veoma kvalitetno i profesionalno odrađen zadatak gašenja požara od strane pripadnika 2. Helikopterskog skvadrona.

info-brZSiPZO