Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Angažovanje helikoptera OS BiH u aktivnostima gašenja požara

9.11.2015

U skladu sa Sporazumom o saradnji između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, a prema standardnim opereativnim procedurama Oružanih snaga BiH, 2. Helikopterski skvadron je u dane 06. i 07.11.2015.godine, aktivno učestvovao u akcijama pomoći civilnom stanovništvu u aktivnostima gašenja požara u rejonu planine Rujište, općina Mostar.

Prije nego je ugašen, požar je zahvatio oko 15 ha zemljišta obraslom travom i niskim rastinjem, a zbog nepristupačnosti terenu požar se mogao gasiti samo iz vazduha helikopterom.

Tokom izvršavanja ovih zadatka posade su se pridržavale svih propisanih mjera sigurnosti, a reztultat svega je veoma kvalitetno i profesionalno odrađen zadatak gašenja požara od strane pripadnika 2. Helikopterskog skvadrona.

info-Br ZS i PZO