Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Angažovanje helikoptera OS BiH u aktivnostima gašenja požara

11.11.2015

2. Helikopterski skvadron je sa jednim helikopterom Mi-8MTV bio angažovan na pružanju pomoći civilnom stanovništvu u aktivnostima gašenja požara u rejonu Bijele, opština Konjic, a u skladu sa Sporazumom o saradnji između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti pružanja pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće, i prema standardnim opereativnim procedurama Oružanih snaga BiH.

Požar je zahvatio oko 15 hektara zemljišta obraslom travom, niskim rastinjem, i bukovom šumom sa tendencijom širenja u područja obrasla bukovom i jelovom šumom, a zbog nepristupačnosti terenu požar se može gasiti samo iz vazduha helikopterom. Dodatni napor posadama je predstavljala i velika udaljenost vode od požarišta, čime je bio umanjen i kvantitet ispuštene vode (za potrebe zadatka otroseno je 2,5 sati resursa helikoptera i izbačeno 10 vedara vode, odnosno 25 tona vode ).

Tokom izvršavanja ovog zadatka posada se pridržavala svih propisanih mjera sigurnosti, a rezultat svega je veoma kvalitetno i profesionalno izvršen zadatak gašenja požara od strane pripadnika 2. Helikopterskog skvadrona.

info-br ZS i PZO