Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Obuka za specijaliste službe traganja i spašavanja Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane

20.6.2016

Jedan od osnovnih zadataka Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane je podrška civilnim strukturama vlasti, a da bi za ispunjenje ovog zadatka bili što spremniji, ova brigada je organizirala obuku za specijaliste službe traganja i spašavanja (STS-a) u periodu od aprila do juna 2016. godine.

Teoretska obuka i dio praktične obuke na zemlji, izvođen je po planu i programu obuke za specijaliste STS-a, u učionicama i poligonima 1. helikopterskog skvadrona (HS) na Mahovljanima.

Praktična obuka je provedena na lokaciji 2. HS-a u kasarni Rajlovac, alpinističkom poligonu Dariva i širem rejonu planina Bjelašnice i Igmana.

Nakon uspješno završenog teoretskog i praktičnog dijela obuke, plan i program realizacije ove aktivnosti uključivao je završni praktični ispit u stvarnim terenskim uslovima koji je proveden na poligonu letilišta Rajlovac i rejonu planina Bjelašnice i Igman. 

S obzirom na zahtjevne kriterije, nakon provedenih ispita i provjera fizičke spremnosti, obuku je završilo osam polaznika.

Info-Br. ZS i PZO

3 FOTO GALERIJA