Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Vježba Službe traganja i spašavanja br ZS i PZO „SAREX-16“

21.7.2016

Brigada ZS i PZO je 19.07.2016. godine provela metodsko-pokaznu vježbu „SAREX-16“ sa ciljem provjere posada i funkcioniranja cjelokupnog sistema STS (služba traganja i spašavanja).

Vježba je provedena u koordinaciji sa RCC (spasilačko koordinacijski centar) BiH na čelu sa gospodinom Milošem Komlenićem, a rukovodilac vježbe je bio major Radenko Panić iz Komande br ZS i PZO.

Prema scenariju vježbe sistem STS je aktiviran preko RCC Banja Luka zbog nestanka helikoptera na širem rejonu južno od Teslića. Helikopteri iz sastava brigade ZS i PZO su poletili u dopuštenom vremenu i pretraživanjem terena pronašli „unesrećeni“ helikopter u veoma kratkom vremenu, pokazavši odličnu osposobljenost helikopterskih posada, kao i odličnu koordinaciju sa RCC BiH. Vježbu su pratili i predstavnici EUFOR-a predvođeni pukovnikom Robertom REDEI-em iz Mađarskih oružanih snaga, koji su obišli i RCC i po završetku vježbe iskazali zadovoljstvo viđenim i pohvalili dobru koordinaciju civila i vojske. Također, vježbu su pratili i predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH, gospođa Arina Bešlagić-Mišanović, iz civilno-vojne saradnje, sektora zaštite i spašavanja, te predstavnik BHDCA gospodin Darko Vučić, šef odsjeka za operacije u zračnom prostoru. Nakon završetka vježbe održana je analiza u prisustvu načelnika Štaba brigade ZS i PZO brigadira Jasmina Katice i svih učesnika i gostiju na vježbi. Brigadir Katica je izrazio zadovoljstvo viđenim, pohvalio posade i tehničare koji su sudjelovali u vježbi, te zahvalio pripadnicim EUFOR-a i nazočnih civilnih službi na uspješnoj saradnji. Major Panić kao rukovodilac vježbe je zahvalio svim prisutnima na pokazanom interesovanju za rad i rezultate br ZS i PZO i pohvalio posade na profesionalnoj, a prije svega sigurno provedenoj vježbi.

info-brZSiPZO

3 FOTO GALERIJA