Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Godišnja analiza obuke Brigade ZS i PZO

9.12.2016

U Komandi brigade ZS i PZO je 06.12.2016. godine održana Godišnja analiza obuke Brigade u prisustvu komandanta OK OS BiH generalmajora Dragana Vukovića i komandanta Brigade ZS i PZO brigadira Dragana Nakića.

Komandanti jedinica iz sastava Brigade ZS i PZO iznijeli su realizirane i postignute rezultate u obuci kao i probleme sa kojima su se suretali u tekućoj godini, te razmotrili načine za prevazilaženje uočenih nedostataka.

Iako se susretala sa mnogim preprekama i ograničenjima, zaključeno je da je Brigada napravila veoma dobre rezultate po pitanju obuke u ovoj godini.

Posebno je istaknuto da je obuka pripadnika Brigade ZS i PZO u većem dijelu bila fokusirana na pružanje pomoći civilnom stanovništvu kako bi bila spremna i ubuduće pružiti neophodnu pomoć ugroženim, kao što je to i do sada činila nebrojeno puta.

info-br ZS i PZO