Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Vježba traganja i spašavanja u zimskim uslovima

16.12.2016

U širem rejonu „Stražbenice", općina Laktaši, je 15.12.2016. godine izvedena vježba traganja, spašavanja i evakuacije u zimskim uslovima pod nazivom "ZIMA 2016". Vježba je imala za cilj provjeru operativnih sposobnosti Brigade ZS i PZO u pružanju zrakoplovne podrške civilnim vlastima prilikom reagiranja na vanredne situacije u zimskim uslovima.

Tokom vježbe predstavljena je saradnja i međusobna koordinacija na terenu sa snagama civilne zaštite i drugim civilnim organizacijama učesnicima vježbe, a sve aktivnosti su propratili brojni gosti sa svih nivoa vlasti i mediji.

 

Po završetku vježbe održana je kratka analiza, na kojoj je prezentovano učešće zrakoplovnih jedinica OS BiH u zajedničkim aktivnostima obuke sa civilnim subjektima kao i realizovanim zrakoplovnim operacijama pomoći civilnim vlastima tokom 2016. godine. Komandant br ZS i PZO, brigadir Dragan Nakić se, tom prilikom, zahvalio svim učesnicima na uspješnoj realizaciji vježbe, kao i gostima na prisustvu ovoj vježbi.

 

Vježba je doprinijela uspostavi višeg stepena međusobne saradnje OS BiH sa lokalnim vlastima kao bitnog elementa brze reakcije u eventualnim vanrednim situacijama.

info-Br ZS i PZO

7 FOTO GALERIJA