Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Primopredaja dužnosti komandanta bataljona PZO

12.1.2017

Postrojavanjem pripadnika bataljona protivzračne odbrane (PZO), u kasarni Rajlovac OS BiH 04.01.2017. godine, izvršena je primopredaja dužnosti komandanta bataljona PZO, majora Trubajić Zorana koji je predao dužnost majoru Džafo Muhamedu.

Primopredaji je prisustvovao načelnik štaba Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane  (br ZS i PZO) brigadir Katica Jasmin koji je istakao da je ova jedinica u dosadašnjem periodu ostvarila značajne rezultate i da nas u narednom periodu očekuju brojni izazovi za koje je uvjeren da će biti uspješno realizirani. Nakon njegovog obraćanja, jedinici se obratio i novi komandant, bojnik Džafo Muhamed, koji je istakao da je bataljon PZO jedinica s velikim potencijalom i da će nastojati zadržati pozitivan trend uspjeha jedinice te unaprijediti dosadašnje rezultate u životu i radu jedinice.

Info- brZSiPZO