Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Saradnja Bataljona letačke podrške Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane sa Srednjom školom metalskih zanimanja – Sarajevo

28.2.2017

Od 2014. godine Bataljon letačke podrške Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane realizira i pruža stručno-specijalističku pomoć Srednjoj školi metalskih zanimanja – Sarajevo u školovanju za specijalnosti i stručno zanimanje.

Stručno-specijalistička pomoć se odnosi na stručno zanimanje: mašinski tehničar – (opsluživanje zrakoplova i tereta) i mašinski tehničar (zrakoplov i motor). U 2015. i 2016. godini provedena je praktična nastava dva puta mjesečno, kroz šest nastavnih sati, sa učenicima trećeg i četvrtog razreda Srednje metalske škole – Sarajevo. Teme koje su se izvodile po zahtjevu škole bile su: gorivni sistem motora helikoptera, električna energija, izvori, mogući kvarovi i otklanjanje istih, baždarenje i zamjena instrumenata helikoptera, sistem za startovanje i podmazivanje motora, te druge teme iz navedene oblasti. Predavači su bili pripadnici Bataljona letačke podrške koji su stručno osposobljeni i kompetentni za provođenje nastavnih aktivnosti.

Ove godine na praktičnoj nastavi učestvuje devet učenika koji se školuju za stručno zanimanje mašinski tehničar (zrakoplov i motor) i mašinski tehničar (opsluživanje zrakoplova i tereta).

Saradnja Bataljona letačke podrške brZS i PZO sa Srednjom školom metalskih zanimanja iz Sarajeva biće nastavljena i ubuduće, u cilju promocije vojnog poziva te razumijevanja između civila i vojske.

Info-brZSiPZO