Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Helikopteri OS BiH angažirani na gašenju požara u općini Trebinje

15.8.2017

Dva helikoptera Mi-8 iz sastava 1. i 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih i protivzračne odbrane od ranih jutarnjih sati angažirani su na gašenju požara u rejonu planine Viduša i trebinjskim brdima, općina Trebinje.

Helikopteri OS BiH su poletjeli jutros iz Rajlovca u 06:00 sati i po dolasku u rejon požarišta odmah su pristupili gašenju požara. U prvom izlazu helikopteri su letjeli po tri sata i izbacili 21 vedro vode (52 tone). Trenutno su sletjeli radi dopune goriva, nakon čega će nastaviti s aktivnostima gašenja požara. 

Zbog neposredne blizine naseljenom mjestu, požar koji je potpomognut vjetrom i visokom vanjskom temperaturom predstavlja prijetnju stambenim objektima u ovom području. Požar je zahvatio oko 5 hektara šume i niskog rastinja, a zbog nepristupačnosti terenu i nemogućnosti pristupa vatrogasnim vozilima  požar se može gasiti samo iz zraka helikopterom.

Angažman helikoptera OS BiH u skladu je sa Sporazumom o saradnji između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti pružanja pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće, a prema standardnim operativnim procedurama Oružanih snaga BiH.

Tokom izvršavanja zadatka posada se pridržava svih propisanih mjera sigurnosti, a rezultat svega je veoma kvalitetno i profesionalno izvršavanje zadatka gašenja požara od strane pripadnika 2. helikopterskog skvadrona.

Info – br ZS i PZO