Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Angažovanje resursa 2. Helikopterskog skvadrona Brigade ZS i PZO povodom obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

12.7.2019

U periodu od 08. do 11. jula 2019. godine 2. Helikopterski skvadron Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane je aktivno učestvovao u podršci obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima „SZ UN-a Srebrenica“. Angažman 2. Helikopterskog skvadrona podrazumjevao je dežurstvo za MEZP (medicinska evakuacija zračnim putem) u periodu od 08. do 10. jula 2019. godine radi eventualne medicinske evakuacije povređenih i iznemoglih učesnika „Marš mira 2019“ i MEZP dežurstvo na dan 11. juli 2019. godine tokom dženaze identifikovanih žrtava genocida nad Bošnjacima „SZ UN-a Srebrenica“.

Pored navedenih zadataka izvršena je cjelokupna organizacija zračnog prostora kao i upravljanje zračnim operacijama u privremeno rezervisanoj zoni Srebrenica. Za te potrebe uspostavljena je mobilna kontrola leta na stadionu „Bratstvo“ u Bratuncu.

Tokom izvršenja predmetnih zadataka 2. Helikopterski skvadron je angažovao slijedeće resurse:

U periodu od 08. do 10. jula 2019. godine angažovan je jedan helikopter UH-1H, stacioniran u rejonu Konjević Polja, za potrebe medicinske evakuacije povređenih i iznemoglih učesnika „Marš mira 2019“.

Dana 11. jula 2019. godine angažovan je jedan helikopter UH-1H, stacioniran na stadionu Bratstvo u Bratuncu radi MEZP dežurstva tokom dženaze identifikovanih žrtava genocida nad Bošnjacima „SZ UN-a Srebrenica“.

Jedan helikopter UH-1H, zajedno sa posadom i drugim neophodnim ljudstvom su se nalazili u pripravnosti na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“.

Dana 11. jula 2019. godine 2. HS je obezbjedio dovoljan broj kontrolora letenja i maršalera na lokaciji stadiona Bratunac za podršku ovih aktivnosti. Istoga dana u periodu od 07:00 do 16:00 sati organizovano je uspostavljanje kontrole nad zračnim prostorom rezervisane zone Srebrenica i lokacija za prijem helikoptera.

Helikopter 2. HS-a, UH-1H koji se nalazio u MEZP dežurstvu, zadnji je napustio stadion „Bratstvo“ u Bratuncu.

Upravljanje zračnim prostorom unutar rezervisane zone Srebrenica, povodom obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima „SZ UN-a Srebrenice“, predstavlja izazov na koji su pripadnici 2. HS br ZS i PZO odgovorili na stručan i odgovoran način, bez primjedbe od organizatora kao i samih učesnika u letenju, te još jednom iskazali svoje sposobnosti i spremnost da odgovore povjerenim zadacima.

 

Info - br ZS i PZO

3 FOTO GALERIJA