Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Realizacija Mil to Mil (M2M) događaja „Demining Medic and MEDEVAC 2“

7.2.2020

Instruktori iz SAD i 2HS br. ZSiPZO nastavljaju sa obukom pripadnika OS BiH u izvršenju zadataka Medicinske evakuacije zračnim putem (MEZP).

Instruktori medicinski tehničari iz SAD i 2HS br. ZSiPZO su 5. i 6. februara 2020. godine u kasarni „Rajlovac“ izvršili teoretsku a zatim i praktičnu obuku pripadnika br. TP iz sastava Deminerskog bataljona.

 

Obuka je izvršena u sklopu M2M događaja „ Demining Medic and MEDEVAC 2“. Ukupan broj polaznika navedene obuke je 25, a njih 14 je izvršilo i praktičnu obuku u zraku.

3 FOTO GALERIJA