Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Posjeta komandanta EUFOR-a komandi brZS i PZO

16.2.2022

Komandant EUFOR-a generalmajor Anton Wessely sa saradnicima, 16. februara 2022. godine posjetio je komandu brZS i PZO na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci u okviru redovnog obilaska lokacija OS BiH.

Komandant brZS i PZO brigadir Slobodan Tanasilović sa saradnicima zaželio je dobrodošlicu komandantu EUFOR-a i upoznao ga sa trenutnim stanjem u brZS i PZO. Istakao je izazove sa kojim je brigada trenutno suočena te ukratko iznio glavne planove brZS i PZO za naredni period. Brigadir Tanasilović je posebno naglasio važnost obuke pilota i tehničkog personala a kao trenutni zadatak preobuka pilota i tehničara na helikopter UH-1H II, neophodnost zanavljanja kadra i zrakoplovne tehnike u narednom periodu.

General major Anton Wessely je izrazio razumijevanje za trenutne probleme u OS BiH a posebno u brZS i PZO vezano za obuku na helikopterima UH-1H II.

Na kraju generalmajor Anton Wessely se zahvalio na dobrodošlici i prezentovanim informacijama uz izražavanje želje o nastavku dobre saradnje EUFOR-a i brZS i PZO.

Info – brZS i PZO