Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Parlamentarni vojni povjerenik i generalni inspektor MO BiH u posjeti Brigadi zračnih snaga i protivzračne odbrane

21.4.2022

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović i generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić boravili su u radnoj posjeti jedinicama Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane smještenim na lokaciji kasarne “Rajlovac” Sarajevo, 20. aprila 2022. godine.

Cilj posjete bio je upoznavanje sa težišnim zadacima Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane, izazovima sa kojima se njeni pripadnici susreću u svom radu, te uslovima života i rada na lokaciji.

Tom prilikom, komandant brigade brigadir Slobodan Tanasilović je u informativnom brifingu upoznao goste sa strukturom, misijom i zadacima brigade, lokacijama razmještaja, personalnom popunom, operativnošću zračnotehničkih materijalnih sredstava i izazovima sa kojim se ova jedinica susreće u realizaciji misije i zadataka.

Nakon informativnog brifinga, upriličena je posjeta 2. helikopterskom skvadronu i Bataljonu PZO, čiji su komandanti pukovnik Almir Halebić i major Džemal Aljović, kao i pukovnik Ivan Dragičević komandant Bataljona letačke podrške, upoznali brigadnog generala Ahmića i parlamentarnog povjerenika Šiljegovića o težišnim aktivnostima koje provode ove jedinice. Tom prilikom, izvršen je obilazak hangara u kojim su smješteni helikopteri, kao i upoznavanje pripadnika ovih jedinica o nadležnostima i odgovornostima Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH i Parlamentarnog vojnog povjerenika BiH.

Info – GI MO BiH

4 FOTO GALERIJA