Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Mobilni trening timovi NATO-a proveli obuku pripadnika brZS i PZO

5.10.2022

Na aerodromu Mahovljani mobilni tim za obuku Savezničke komande zračnih snaga NATO-a iz Ramsteina kojeg je predvodio viši politički savjetnik Brent Bohne, proveo je obuku pripadnika brZS i PZO na temu „Proces planiranja zračnih operacija“ (Air Operations Planning Process) 04. i 05. oktobra 2022. godine

Ispred MO BiH tim stručnjaka NATO-a prihvatio je i pozdravio Dženan Redžo, pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove.

Komadant brZS i PZO, brigadir Milorad Krajšumović poželio je dobrodošlicu kolegama iz NATO tima na aerodromu Mahovljani, zatim je uvodni govor i upoznavanje sa strukturom brigade ZS i PZO iznio brigadir Herman Jerman, pomoćnik načelnika štaba za operativne poslove i obuku.

Kolege iz mobilnog tima za obuku NATO-a su u više nastavnih sati kroz ova dva dana upoznali pripadnike brZS i PZO o strukturi i načinu djelovanja NATO-a, važnosti preciznih vojnih i političkih odluka prilikom realizacije zadataka, te samom procesu planiranja zračnih operacija u NATO-u. Predavanje je bilo interaktivno, a pitanja i razmjena iskustava su trajala i u vrijeme pauza. Viši politički savjetnik Brent Bohne nakon završetka posjete brZS i PZO nastavio je sa posjetom MO BiH.

Info-brZS i PZO

9 FOTO GALERIJA