Zajednicki stab OS BiH

Početak radionice „Odnosi s javnošću - Operativna sigurnost“

22.9.2015

Radionica „Odnosi s javnošću (OSJ) - Operativna sigurnost“ (Public affairs vs. Operational security), na kojoj učestvuju pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, počela je sa radom 21.09.2015. godine u Domu OS BiH u Sarajevu, a ista je organizirana od strane Zajedničkog štaba OS BiH i uz podršku Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH i Nacionalne garde Marylanda.

Planirano je da se radionica realizira u dva dijela, u Sarajevu i Banja Luci, u periodu od 21. do 24.09.2015. godine, a na istoj će učestvovati preko 50 pripadnika OS BiH.

Radionica je planirana, pripremljena i organizirana po Planu bilateralne vojne saradnje OS BiH i OS SAD – Nacionalne garde savezne američke države Maryland, odnosno Planu realizacije tzv. „Mil to Mil“ (M2M) događaja za 2015. godinu.

Radionica je organizirana od strane ZŠ OS BiH uz podršku Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-а u BiH i Nacionalne garde Marylanda – strateškog partnera OS BiH u izgradnji i jačanju operativnih sposobnosti i kapaciteta OS BiH.

Ovaj važan događaj obuke su otvorili brigadir Mario Andrić, načelnik Uprave za operacije i obuku, u svojstvu izaslanika načelnika ZŠ OS BiH general pukovnika Ante Jeleča, te major Jake Andrews, šef Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-а u BiH.

Cilj radionice je da se pripadnici OS BiH, koji se bave poslovima OSJ i sigurnosti, upoznaju i sagledaju metode, sadržaje i načine realizacije štabne funkcije OSJ u podršci izvođenja operacija NG savezne američke države Maryland, unaprijede efikasnost rada i sagledaju ograničenja koje operacijama OSJ nameće princip operativne sigurnosti, kao i da poboljšaju kvalitet i brzinu izrade i odobravanja produkata OSJ u procesu planiranja i izvršenja vojnih operacija.

Izvođači obuke na radionici će biti brigadir Charles Kohler, kapetan Jason Yankee i stariji vodnik I klase Thaddeus Harrington iz NG Marylanda i pukovnik Zoran Pepić iz ZŠ OS BiH.

Realizacija radionice će pomoći izgradnji i jačanju operativnih sposobnosti, taktika, tehnika i procedura iz oblasti OSJ i operativne sigurnosti, a posebno na taktičkom nivou komandovanja i kontrole (C2).

Očekuje se da se na ovom planu iznađu efikasna rješenja koja se mogu primjeniti u izvođenju vojnih operacija OS BiH i time doprinese daljoj izgradnji i jačanju ineroperabilnosti i kompatibilnosti OS BiH na tranzicijskom putu naše zemlje ka NATO-u.

Info-ZŠ OS BiH

5 FOTO GALERIJA