Zajednicki stab OS BiH

Održana godišnja Konferencija po koceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F) za 2015. godinu

4.10.2015

U organizaciji Direktorijata za vojna partnerstva (MPD) Vrhovne komande Združenih snaga za Evropu (SHAPE) NATO-a, od 30.09. do 01.10.2015. godine u Helsinkiju - R. Finska održana je godišnja koferencija po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F) prema NATO standardima.

Godišnja konferencija prema „OCC E&F“ konceptu na kojoj su učestvovali predstavnici 16 država je važan događaj sa aspekta programa „Partnerstvo za mir“. Osnovni cilj održavanja konferencije predstavlja razmjenu informacija o tendencijama razvoja Koncepta operativnih sposobnosti i alata koji podržavaju evaluaciju jedinica i aktivnosti svake od zemalja partnera.

Tokom održavanja ovogodišnje konferencije je urađena analiza realiziranja događaja po OCC E&F programu u 2015. godini, sačinjeni planovi za 2016. godinu i okvirni planovi za 2017. i 2018. godinu te dogovorena razmjena ocjenjivača za 2016. godinu.

Tom prilikom delagacija OS BiH je prezentirala aktivnosti OS BiH po OCC E&F programu u 2015. godini sa naglaskom da su OS BiH uspješno realizirale ocjenjivanja NEL-1 i SEL-1 deklariranih jedinica kao i domaćinstvo 30. Međunarodnog kursa za ocjenjivače po NATO konceptu operativnih sposobnosti („OCC E&F ETC 30“) za I nivo ocjenjivanja.

OS BiH nastavljaju planirane aktivnosti u NATO programu OCC E&F za naredni period s ciljem dostizanja interoperabilnosti i borbene spremnosti za eventualno učestvovanje u budućim NATO vođenim operacijama. 

Info- ZŠ OS BiH