Zajednicki stab OS BiH

Održan kurs „Naučene lekcije“ u organizaciji OS BiH i OS Poljske

29.10.2015

U organizaciji OS BiH i OS Poljske u kasarni „Rajlovac OS BiH“ u Sarajevu od 27.10 – 29.10.2015. godine održan je praktični dio nastavaka kursa iz 2014. godine za štabne oficire na temu „Naučene lekcije“.

Kurs je realizovan od strane mobilnog trening tima KOiD OS Poljske i pridodatog savjetodavnog tima EUFOR-a za naučene lekcije u skladu sa izrađenim Planom i programom kursa koji je pripremila Uprava za operacije i obuku ZŠ OS BiH.

Održavanje kursa imalo je za cilj da se kroz predavanja i praktične vježbe pripadnici OS BiH obuče u korištenju metoda i tehnika sa fokusom na analitiku analize u procesu naučenih lekcija. OS BiH se nalaze u fazi implementacije sistema naučenih lekcija kojoj je prioritet obuka pripadnika OS BiH za rad u budućem sistemu kao i promocija istog.

Kurs je pohađalo 28 pripadnika OS BiH, oficiri raspoređeni iz sastava privremene sekcije KOiD kao i štabni oficiri primarne odgovornosti za naučene lekcije svih nivoa komandovanja, počevši od komandi bataljona do organizacijskih cjelina ZŠ OS BiH.

Info- ZŠ OS BiH