Zajednicki stab OS BiH

Pogranični susret Načelnika Zajedničkog štaba OS BiH sa Načelnikom Generalštaba Vojske Crne Gore

4.11.2015

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč sa saradnicima, susreo se 04.11.2015.godine u kasarni „Bilećki borci“ u Bileći, sa visokom vojnom delegacijom Vojske Crne Gore na čelu sa načelnikom Generalštaba Vojske Crne Gore admiralom Draganom Samardžićem.

Pogranični susret bosansko-hercegovačke i crnogorske vojne delegacije dio je plana realiziranja bilateralne odbrambene saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Tokokm radnog susreta načelnici Oružanih snaga BiH i Vojske Crne Gore su razgovarali o dosadašnjoj uspješnoj bilateralnoj i regionalnoj saradnji, razmijenjene su aktuelne informacije o stanju i težišnim aktivnostima u OS kao i nastavku i unaprijeđenju saradnje oružanih snaga dvije prijateljske zemlje.

Saradnja Oružanih snaga BiH i Vojske Crne Gore zauzima posebno mjesto u bilateralnoj saradnji, kao jedne od uspješnijih i konkretnijih koju BiH ima sa susjednim zemljama u regionu pa i svijetu. Ona se kontinuirano realizira i predstavlja važan faktor izgradnje razumijevanja, povjerenja, stabilnosti i sigurnosti u regionu kao i na cijelom području Jugoistočne Evrope. Dosadašnja saradnja, težišno je usmjerena na realiziranje različitih aktivnosti iz godišnjih planova bilateralne vojne saradnje u oblasti obuke i uzajamnim korištenjem postojećih obučnih kapaciteta do učešća u regionalnim inicijativama i projektima (Američko–jadranska povelja (A-5), Balkanska regionalna inicjativa (B-9), Balkanske medicinske snage (BMTF), Balkanskom regionalnom pristupu zračnog prostora (BRAAD) ).

Jedan od oblika saradnje za koju su OS BiH posebno zainteresirane je saradnja u oblasti zrakoplovstva i razmatranje mogućnosti upotrebe kapaciteta Regionalnog centra za obuku pilota helikoptera (RCOPH) Vojske Crne Gore. Za Vojsku Crne Gore najznačajnija je podrška koju dobija kroz osposobljavanje svojih kadrova u Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) u Butmiru, saradnja i obuka pripadnika V CG u oblasti inžinjerijskih jedinica i osposobljavanju specijalista za uklanjanje neeksplodiranih sradstava (EOD), kao i upotreba usluga ocjenjivača u poznavanju engleskog jezika (STANAG testing timovi) iz sastava OS BiH.

Na kraju radnog sastanaka zajednički je  konstatovano da su euroatlantske integracije jedini pravi put za obje države i izrazili očekivanja da što prije postanu punopravne članice EU i NATO, kao i da je dosadašnja izuzetno dobra bilateralana saradnja oružanih snaga dvije prijateljske zemlje uspješna i da se neprekidno razvija i unaprijeđuje.

info-ZŠ OS BiH

6 FOTO GALERIJA