Zajednicki stab OS BiH

Dan za istaknute goste na Međunarodnoj vojnoj vježbi „Trident Juncture Livex 2015“

6.11.2015

U okviru realiziranja NATO vojne vježbe pod nazivom „Trident Juncture Livex 2015“ na vojnom poligonu Oružanih snaga Kraljevine Španije ”San Gregorio” nedaleko od Saragose od 03.-04.11.2015. godine upriličen je Dan za istaknute zvanice (DV Day).

Na navedenoj aktivnosti u ime OS BiH prisustvovali su general major Mirko Tepšić, zamjenik NZŠ OS BiH za operacije,  brigadir Alija Kožljak, šef vojne misije OS BiH pri NATO štabu u Briselu, kapetan Dragan Raljić, pripadnik Uprave J3/7 ZŠ OS BiH, te ostale istaknute zvanice.

Vježba „Trident Juncture Livex 2015“ je najveća NATO vojna vježba u posljednjih 10 godina na kojoj je učestovalo preko 36000 pripadnika oružanih snaga iz 28 NATO zemalja i 5 zemalja  partnera.

Program DV Day je počeo na Vojnoj akademiji OS Kraljevine Španije, uvodnim informativnim brifizima za istaknute zvanice, koje su upoznate sa procesom planiranja i tokom vježbe od strane Komandanta NATO komande združenih snaga Brunsum JFC i Komandanta španskog zbora za brzo djelovanje NRDC Španije.

Kao kruna DV Day-a na vojnom poligonu OS Kraljevine Španije San Gregori”, učesnici vježbe su kroz razne scenarije visokim zvanicama prezentirali demonstraciju zračne superiornosti, artiljerijske pripreme za napad, napad podržan zračnim desantom, operacije spašavanja talaca, uklanjanje NUS-a i operacije medicinske evakuacije povrijeđenih (MEDEVAC).

Po završetku aktivnosti za istaknute zvanice je organizovan taktičko – tehnički zbor naoružanja i opreme, koji je korišten prilikom demonstracije, a završetak aktivnosti obilježen je padobranskim skokovima pripadnika OS SAD i OS K. Španije.

Tokom svog boravka na navedenim aktivnostima, general major Mirko Tepšić i članovi delegacije OS BiH,  sastali su se sa pripadnicima OS BiH koji su od 21.10. do 06.11. 2015. godine učestvovali na NATO vojnoj vježbi „Trident Juncture Livex 2015“.

Učešće na međunarodnim vježbama za OS BiH predstavlja odličnu priliku za izgradnju i unapređenje operativnih sposobnosti i kapaciteta, a sve u cilju dostizanja strateškog cilja države BiH da postane punopravna članica NATO i EU.

info-ZŠ OS BiH

4 FOTO GALERIJA