Zajednicki stab OS BiH

Održan informativni brifing i okrugli sto sa Asocijacijom VDP akreditovanih u BiH

12.11.2015

U organizaciji Zajedničkog štaba OS BiH, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč, zamjenik načelnika ZŠ za resurse general major Senad Mašović, sa saradnicima, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu, 12.11.2015. godine, održali su informativni brifing i okrugli stol za vojno-diplomatske predstavnike akreditovane u BiH.

Održavanje informativnog brifinga i okruglog stola za vojno-diplomatske predstavnike akreditovane u BiH imalo je za cilj informisanje vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH o najznačajnijim aktivnostima OS BiH tokom 2015. godine i planiranih aktivnosti u narednom periodu.

Na početku informativnog brifinga i okruglog stola predstavnicima vojno-diplomatskog kora u BiH obratio se načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč i tom prilikom zaželio im dobrodošlicu i izrazio zahvalnost za veoma uspješnu saradnju tokom 2015. godine, uz želju da se istim tempom saradnja nastavi i u 2016. godini. 

U svom obraćanju general Jeleč je istakao : “Ovo je prilika za rezimiranje dosadašnjih rezultata i uspjeha, kao i da se osvrnemo na izazove i pitanja na koja tek treba pronaći prave odgovore. Vjerujem da su planovi saradnje Ministarstva odbrane i Oružanih snaga sa Asocijacijom vojno-diplomatskih izaslanika kvalitetni i sadržajni i omogućavaju redovno informisanje vojno-diplomatskih izaslanika o našim aktivnostima. Značajnu pažnju posvjećujemo razvoju bilateralne odbrambene saradnje, uključujući i programe saradnje koje zajedno sa Ministarstvom odbrane imamo sa državama koje ovdje predstavljate. To je važan instrument za doprinos razvoju klime povjerenja i sigurnosti, ali i vrlo efikasan pokretač procesa transformacije, izgradnje kapaciteta i sposobnosti OS BiH. Ovom prilikom želim poduprijeti tekuće inicijative da bilateralni programi saradnje budu dobro koordinirani, kako bi se kroz sinergijski efekt udružili i usmjerili programi podrške i pomoći Oružanim snagama BiH“.

Također, tokom održavanja informativnog brifinga i okruglog stola prisutnima se obratio doajen Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditiranih u BiH, brigadir Michel Pesendorf, koji se zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i podsjetio na važne događaje u BiH tokom 2015. godine, u kojima su OS BiH dale svoj puni doprinos.

U nastavku aktivnosti načelnik Odjeljenja za Međunarodnu saradnju u ZŠ OS BiH, brigadir Emir Kliko prezentirao je informativni brifig o najznačajnijim aktivnostima OS BiH tokom 2015. godine.       

info-ZŠ OS BiH

7 FOTO GALERIJA