Zajednicki stab OS BiH

Zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse general major Senad Mašović na Konferenciji u Ženevi

17.11.2015

Zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse general major Senad Mašović učestvovao je na Savjetodavnoj konferenciji o sigurnom upravljanju konvencionalnom municijom i minsko eksplozivnim sredstvima, koja je od 16-17.11.2015. godine održana u Ženevi, Švicarska.

Cilj konferencije je bio da  se iznesu različita viđenja i iskustva u vezi sa ovom temom, kako bi se potaknuo dalji razvoj standarda i akcija neophodnih za dalje unaprijeđivanje upravljanja životnim ciklusom MiMES na regionalnom i međunarodnom nivou, a samim time i smanjila mogućnost  neželjenih događaja sa posljedicama za društvo i okolinu.

Konferencija  je ove godine okupila preko 150 eksperata iz 66 zemalja, uključujući i veliki broj međunarodnih organizacija.

General Mašovic je, kao učesnik panela na temu - Upravljanje životnim ciklusom MiMES, prezentovao iskustva i izazove sa kojima OS BiH suočavaju tokom procesa rješavanja viškova MiMES-a, a posebno demilitarizacije nestabilne municije koju provode OS BiH u saradnji i uz podršku međunarodnih partnera. On je posebno naglasio da su u proteklih nekoliko godina preduzeti odlučni koraci u rješavanju navedenih izazova, kao i to da su u funkciju stavljeni svi raspoloživi materijalni i ljudski kapaciteti OS BiH kako bi se ovaj proces priveo kraju na siguran i efikasan način. Osim toga, general Mašović je iznio i ideje o kreiranju neophodnih standarda i akcija koji bi se trebale realizovati u budućnosti, a u cilju unaprijeđenja upravljanja životnim ciklusom MiMES na regionalnom i međunarodnom nivou. Na kraju, general Mašović je još jednom pozvao aktere međunarodne zajednice da nastave pomogati OS BiH na daljem unaprijeđenju tehnoloških linija u cilju poboljšanja procesa demilitarizacije viškova nestabilne MiMESa koje se nalaze na stanju u OS BiH, kao i nastavku pomoći na daljem poboljšanju uslova za skladištenje MiMESa, sa ciljem konačnog uspostavljanja samoodrživog sistema upravljanja životnim cilkusom MiMES u OS BiH. U sastavu delegacije OS BiH, pored generala Mašovića, nalazio se i pukovnik Edin Fako.

info-ZŠ OS BiH

4 FOTO GALERIJA