Zajednicki stab OS BiH

Održan sastanak vojnog kolektiva Zajedničkog štaba OS BiH

23.11.2015

Po završetku obaveza u Tužilaštvu BiH, 23.11.2015. godine, a u cilju pravovremenog informisanja javnosti, načelnik ZŠ OS BiH general pukovnik Anto Jeleč sa svojim zamjenicima general majorima Mirkom Tepšićem i Senadom Mašovićem, je u prostorijama Zajedničkog štaba OS BiH održao sastanak vojnog kolektiva kome su prisustvovali pripadnici svih organizacijskih cjelina ZŠ OS BiH.

Cilj održavanja sastanka je bio interno informisanje članova vojnog kolektiva Zajedničkog štaba u vezi nedavnih nemilih i tragičnih događaja:

- ubistava i ranjavanja pripadnika OS BiH ispred kasarne „Rajlovac“ u večernjim satima u Sarajevu dana 18.11.2015. godine, koji je i od strane nadležnih državnih institucija zvanično ocijenjen kao teroristički akt napada na OS BiH i Bosnu i Hercegovinu,

- slučaja bacanja eksplozivne naprave ispred službenog m/v načelnika ZŠ OS BiH generala Jeleča u popodnevnim satima dana 20.11.2015. godine u tunelu „Salakovac“ na magistralnom putu M-17 Sarajevo-Mostar.

Na početku sastanka minutom šutnje odata je počast ubijenim pripadnicima OS BiH.

„Oružane snage BiH su jedna porodica koja je nažalost izgubila svoja dva člana. Napad na nenaoružane pripadnike OS BiH predstavlja napad na cijele Oružane snage i našu državu BiH“, istakao je general Jeleč.

Nakon izvršene analize navedenih događaja, general Jeleč je pozvao sve pripadnike OS BiH na povećan oprez kao i pravovremeno, kvalitetno, profesionalno i odgovorno izvršavanje svakodnevnih zadataka i obaveza na njihovim formacijskim mjestima.

General Jeleč je posebno naglasio važnost međusobnog razumijevanja i saradnje svih pripadnika kako u okviru ZŠ OS BiH tako i OS BiH sa svim subjektima odbrambeno-sigurnosnog sistema BiH, a u cilju predupređivanja i sprečavanja ovakvih i sličnih događaja i pojava u budućnosti. On je istakao važnost lične sigurnosti svakog pripadnika OS BiH kao i značaja pravovremene primjene mjera operativne sigurnosti prilikom izvršenja svih planskih i vanrednih aktivnosti komandi i jedinica OS BiH na svim lokacijama razmještaja širom BiH.

Nakon izdatih naređenja i uputstva za dalji rad pripadnicima ZŠ OS BiH, general Jeleč je pokrenuo inicijativu prikupljanja dobrovoljne finansijske pomoći porodicima ubijenih pripadnika OS BiH koja je tokom sastanka jednoglasno prihvaćena. 

Na kraju svog obraćanja Načelnik ZŠ OS BiH je istakao da su OS BiH kao garant i faktor mira i stabilnosti u BiH, bez obzira na to što su na meti neprijatelja naše države, riješeni da i dalje još odlučnije, efikasnije i hrabrije nastave sa realizacijom svoje misije i zadataka u službi i interesu svih građana naše zemlje, a u cilju jačanja i izgradnje bolje i prosperitetnije BiH.

Info-ZŠ OS BiH

4 FOTO GALERIJA