SPP NG Maryland-BiH

Generalpukovnik Senad Mašović posjetio saveznu američku državu Maryland

21.7.2023

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović predvodio je delegaciju OS BiH u jednodnevnoj posjeti Nacionalnoj gardi savezne američke države Maryland 19. jula 2023. godine.

Tokom posjete, delegacija OS BiH se kroz informativne brifinge upoznala sa misijom, zadacima te operativnim sposobnostima glavne združene komande, kopnenih i zračnih snaga Nacionalne garde Maryland. Na predmetnom sastanku razgovaralo se o dodatnom unaprjeđenju trenutne bilateralne i trilateralne vojne saradnje te identifikaciji novih područja vojne saradnje a koja su od značaja za sve strane. Ovom prilikom general Mašović je trojici podoficira iz sastava NG Marylanda uručio srebrene plakete MO BiH te se u ime OS BiH zahvalio za njihov nesebičan doprinos koji su dali u razvoju veoma uspješne vojne saradnje, koja između Bosne i Hercegovine i savezne američke države Maryland traje već punih 20 godina.

Prilikom posjete Annapolisu, delegacija OS BiH je također razgovarala sa partnerskom stranom o načinima, modalitetima ali i iskustvima kada je u pitanju uspostava civilne saradnje posebno u oblastima zdravstva, edukacije, bratimljenja gradova, itd. Nakon sastanka zaključeno je da je civilna saradnja od izuzetne važnosti te da partnerske strane moraju učiniti dodatni napor i iskorak u ovom procesu kako bi i ovaj vid saradnje čim prije ugledao svjetlost dana i time još jače povezao naše države.

Istovremeno, pored delegacije OS BiH, u posjeti saveznoj američkoj državi Maryland boravila je i delegacija OS Estonije koja je kao i naša država u okviru Programa državnog partnerstva (SPP) partner sa saveznom američkom državom Maryland.

U sastavu delegacije OS BiH, pored generalpukovnika Senada Mašovića bili su i vojni ataše BiH u SAD brigadir Mirko Bošnjak, oficir za vezu BiH sa saveznom američkom državom Maryland pukovnik Admir Jusupović, lični pomoćnik NZŠ OS BiH pukovnik Nedim Biščević te oficir za bilateralne poslove Kancelarije za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini kapetan Aaron Thomas.

Info - oficir za vezu BiH sa saveznom američkom državom Maryland

4 FOTO GALERIJA