SPP NG Maryland-BiH

Pripadnici OS BiH na „Battle Staff NCO Course“

10.12.2019

Pripadnici OS BiH su od 03-08.12.2019.godine prisustvovali na dijelu aktivnosti „Battle Staff NCO Course“.

Kurs je održan na lokaciji Nacionalne garde Pensilvanije u Annvilleu. Prisustvujući kursu 4 podoficira iz OS BiH su imala priliku da uvide procedure i postupke vezane za datu tematiku te da determinišu pojedine oblasti koje bi se mogle adaptirati ili inkorporirati u teoriju i praksu OS BiH.

 

Tim pripadnika OS BiH sačinjavali su: zastavnik Marinko Marić, st. vod I klase Josip Drmač, st. vod I klase Zoran Ristić i st. vod I klase Enes Imširović.

 

Tokom obuke brigadir Zoran Batarilo, vojni ataše BiH u SAD i puk Slobodan Simić, pomoćnik vojnog atašea, su posjetili pripadnike OS BiH te razgovarali o značaju ovog kursa za OS BiH. Pripadnici podoficirskog kora Nacionalne garde Merilend su bili stalno sa pripadnicima OS BiH.

 

info – VDP BiH u SAD

2 FOTO GALERIJA