SPP NG Maryland-BiH

Učešće VDP predstavništva Vašington na sastanku ambasadora BiH sa predstavnicima Savezne države Merilend

29.1.2020

Vojno-diplomatsko predstavništvo BiH u Vašingtonu je 28.01.2020.godine prisustvovalo sastanku koji je organizovao ambasador BiH u SAD gospodin Bojan Vujić sa predstavnicima administracije Savezne države i Nacionalne garde Merilend.

U sastavu delegacije Savezne države Merilend bili su: Mr.John C. Wobensmith-Secretary of State, Mr. Luis Borunda-Deputy of Secretary of State and Katherine Jannotta-Assistant Director of International Affairs at Maryland's Office of Secretary of State. Vojni dio predvodio je lično TAG MG Timothy Gowen sa delegacijom NGM u kojoj su još bili i maj Vernon Garner-SPP Director, maj Harrison Bitennbender, Cpt Aaron Thomas i Mr.Thomas Beyard.

 

Tokom ovog susreta se razgovaralo o planiranim i realizovanim aktivnostima u okviru Programa državnog partnerstva SPP. Navedeno je da konstantan porast broja planiranih i realizovanih aktivnosti ukazuje na veoma aktivnu saradnju između Bosne i Hercegovine i njenih OS BiH sa Nacionalnom gardom Merilend. Govorilo se o modalitetu nastavka i proširenja saradnje u narednom periodu sa fokusom na civilni sektor i to u oblasti ekonomije, sporta, kulture, nauke i obrazovanja. Sagovornici su se složili da pomoć i podrška koju država Merilend i njena Nacionalna garda pruža kroz State Partnership Program, doprinosi i dugoročnoj stabilnosti u BiH. Zaključeno je, da bi se proširili novi modaliteti saradnje u civilnom sektoru, neophodno i predstaviti moguće programe saradnje te organizovati obostrane posjete visokih civilnih predstavnika obiju država radi implementacije istih.

 

Info - VDP BiH u SAD

5 FOTO GALERIJA