SPP NG Maryland-BiH

Uspješno završena video radionica „Analiza publike“ iz oblasti odnosa s javnošću

26.6.2020

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine u saradnji sa regionalnim medijskim timom Američke komande za specijalne operacije u Evropi (SACEUR) iz Štutgarta, od 22. do 26. juna 2020. godine u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine održali su video radionicu na temu „Analiza publike“ iz domena odnosa s javnošću.

Video radionica je provedena u saradnji sa regionalnim medijskim timom Američke komande za specijalne operacije u Evropi (SACEUR) iz Štutgarta i Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD u Sarajevu. U radionici je učestvovalo 17 pripadnika Oružanih snaga BiH i zaposlenih u Ministarstvu odbrane BiH koji su angažirani na zadacima odnosa s javnošću.

Predavači iz sastava Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država kroz petodnevnu radionicu prenijeli su znanja i iskustva iz oblasti analize publike, koje će pripadnici OS BiH angažirani na zadacima odnosa s javnošću uspješno primijeniti u svom budućem radu, te na taj način doprinijeti afirmaciji MO i OS BiH u javnosti.

Po završetku video radionice polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj radionici.

Info – ZŠ OS BiH

7 FOTO GALERIJA