SPP NG Maryland-BiH

Medical Task and Fam 21-1, realiziran na lokaciji kasarne "Kozara" u Banjoj Luci

29.3.2021

Instruktori iz Oružanih snaga BiH (medicinski tehničari) i američki instruktori iz CSME (Civil Military Support Element) tima Ambasade SAD-a u BiH su od 23. do 26. marta 2021. godine obučavali pripadnike 6. pbr OS BiH na temu: Taktike i procedure prve pomoći u borbenim uslovima. Aktivnost se uspješno realizovala uz podršku Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH.

Cilj obuke bio je da se pripadnici pješadijske jedinice dodatno osposobe u taktikama i procedurama pružanja prve pomoći u borbenim uslovima. Pomenuta obuka je realizirana kroz nekoliko tematskih cjelina te praktičnom vježbom u skladu sa zadatim scenarijom. Tokom realizacije obuke poštovane su propisane mjere zaštite od COVID-19.

Brigadir Slišković je u ime komandanta 6. pbr brigadira Radovana Jovića pohvalio sve učesnike pomenute obuke, istakavši značaj i važnost iste za pripadnike OS BiH. Ovom prilikom posebno se zahvalio instruktorima iz sastava Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH na njihovoj kontinuiranoj podršci.

Info - 6. pbr

6 FOTO GALERIJA