Dan Oružanih snaga BiH

Dan otvorenih vrata u Centru za osnovnu obuku u Pazariću

24.11.2017

U okviru aktivnosti obilježavanja 1. decembra, Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 23. novebmra 2017. godine u Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u Pazariću realizirana je manifestacija „Dan otvorenih vrata“.

Gosti ove manifestacije, njih oko 300, bili su učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola sa područja općine Hadžići te osoblje i djeca obdaništa „Srećica“ sa Dobrinje.

Pripadnici Centra za osnovnu obuku su za ovu priliku pripremili i realizirali veoma sadržajan zabavno-edukativni program. Gosti menifestacije, imali su priliku da se upoznaju sa vrstama uniformi, sredstvima veze i naoružanjem koje se koristi u OS BiH.

Poseban akcenat tokom ove aktivnosti stavljen je na edukativni dio, gdje su posjetioci mogli da se upoznaju sa svim vrstama neeksplodiranih ubojitih sredstava sa kojima mogu da se susretnu, te im je na improviziranom minskom polju, formiranom od školskih sredstava, demonstriran postupak u slučaju pronalaska obilježenog ili neobilježenog ubojitog sredstva.

Također, na kraju ove manifestacije pripadnici Centra za osnovnu obuku te kandidati na obuci za vojnike 19. klase izveli su i pokaznu vježbu ''Upad u objekat'' koja je realizirana uz korištenje kompletne borbene opreme, namjenskih sredstava za maskiranje i angažiranje OPFOR snaga.

6 FOTO GALERIJA