Dan Oružanih snaga BiH

Dan Oružanih snaga BiH obilježen u Štabu NATO-a u Briselu

28.11.2017

Svečanim prijemom, 27. novembra 2017. godine u sjedištu NATO-a u Briselu, obilježena je 12. godišnjica od formiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pored šefa Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u brigadira Alije Kožljaka, domaćin prijema je bio i ambasador BiH pri NATO-u Almir Džuvo.

Obilježavanju Dana OS BiH u sjedištu NATO u Briselu prisustvovali su brojni zvaničnici NATO-a, između ostalih predsjedavajući Vojnog komiteta NATO general Petr Pavel, zamjenik predsjedavajućeg Vojnog komiteta NATO generalpukovnik Steven M. Shepro, generalni direktor Međunarodnog štaba NATO generalpukovnik Jan Broeks, te veliki broj ambasadora i vojnih predstavnika zemalja NATO članica i partnerskih delegacija pri NATO-u, kao i mnogi drugi zvaničnici iz sastava međunarodnog i međunarodnog vojnog personala pri NATO-u.

Odziv velikog broja visokih zvaničnika svečanom prijemu jasan je pokazatelj koliko se cijene Oružane snage BiH u NATO-u i širem međunarodnom okruženju, kao i uspjeh i napredak koji Oružane snage BiH ostvaruju u pogledu interoperabilnosti, operativnih sposobnosti, učešća u mirovnim operacijama i poboljšanja kapaciteta kao zemlje domaćina za organizaciju raznih NATO događaja.

U prigodnom govoru, brigadir Alija Kožljak je istakao da je Bosna i Hercegovina usvajanjem strateških dokumenta „Pregled odbrane“ i „Plan modernizacije OS BiH“ poduzela sve potrebne korake za reformu odbrambenog sektora Bosne i Hercegovine te time pokazala spremnost za ispunjavanje definiranih ciljeva. Nadalje, brigadir Kožljak je izrazio uvjerenost da će nastavak implementacije ovih dokumenata biti prepoznat od strane relevantnih zvaničnika NATO-a, kao daljnji napredak koji će dovesti do ubrzanja integracijskog procesa BiH u evroatlantsku zajednicu. Za ubrzavanje ovog procesa veliku ulogu će imati nastavak korištenja NATO mehanizama i alata, a aktivacija MAP-a će biti jasan signal svima u BiH, da je BiH dobrodošla u evroatlantsku zajednicu i da tu i pripada.            

Svečanom prijemu u povodu Dana OS BiH, pored pripadnika NATO i delegacija zemalja članica i partnera, prisustvovale su i zvanice iz Evropske unije, na čelu sa ambasadoricom BiH pri EU Lidijom Topić i ambasadorom BiH pri Kraljevini Belgiji Draškom Aćimovićem, kao i drugi predstavnici i vojni atašei u Kraljevini Belgiji.

Info - Vojni dio Misije BiH pri NATO

 

10 FOTO GALERIJA