Dan Oružanih snaga BiH

Oružane snage BiH već dvanaest godina u najboljem dijelu bh. društva

28.11.2017

U povodu predstojećeg Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, sa svojim zamjenicima Seadom Jusićem i Borisom Jerinićem te načelnikom Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnikom Antom Jelečem, је u Sarajevu 28. novembra 2017. godine upriličila konferenciju za medije.

Ministrica Pendeš je izrazila optimizam u pogledu mogućnosti skorog aktiviranja Akcionog plana za članstvo (MAP) Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu (NATO). Posebno je naglasila povećano učešće pripadnika OS BiH u međunarodnim mirovnim misijama, u Afganistanu, Maliju, Kongu i Centralnoafričkoj Republici te pomoći civilnim strukturama BiH u slučajevima prirodnih nepogoda, usprkos nepovoljnim finansijskim aspektima.

„I danas, dvanaest godina od njihovog formiranja, možemo kazati da OS BiH spadaju u najbolji dio našeg društva, a da je reforma odbrane jedna od najuspješnijih reformi u Bosni i Hercegovini“, istakla je ministrica Pendeš.  

Govoreći o evroatlantskim integracijama kao strateškom opredjeljenju, ministrica Pendeš je podsjetila na aktivnosti registracije 63 perspektivne vojne lokacije, kojom bi se ispunio Talinski uslov za aktiviranje MAP-a. Do sada je uknjiženo 30 lokacija, a postoji realan osnov za knjiženje još tri lokacije do kraja godine. Jedna lokacija u entitetu Republika Srpska presuđena je odlukom Ustavnog suda BiH. Ministrica Pedneš je izrazila uvjerenje da su nastojanja Ministarstva odbrane BiH na tom polju pozitivno prepoznata kod partnera u NATO-u. Ona očekuje da će se početkom narednog mjeseca u Glavnom sjedištu NATO-a dobiti načelna podrška za aktiviranje MAP-a, a samo aktiviranje bi uslijedilo ubrzo u narednim mjesecima. Aktiviranje MAP-a djelovalo bi i kao podsticaj za provođenje Pregleda odbrane i pratećeg Plana modernizacije OS BiH, koje je Predsjedništvo BiH odobrilo.   

General Jeleč je uz stalnu obuku i vojne vježbe naglasio kontinuirano angažiranje OS BiH na pružanju pomoći lokalnim zajednicama u gašenjima požara, deminiranju, medicinskim evakuacijama zrakom, akcijama traganja i spašavanja unesrećenih građana te izvođenje inžinjerijskih radova u lokalnim zajednicama.

U 2017. godini, OS BiH su neprekidno 53 dana djelovale u gašenju požara iz zraka i na tlu. U navedenim operacijama u 15 općina širom BiH, učestvovalo je preko 250 pripadnika, od čega su helikopterske posade OS BiH ostvarile 243 sata naleta, izbačeno je preko 1,8 miliona litara vode, prevezeno 234 vatrogasca i 18,3 tone tereta i opreme za gašenje požara.

„Ako se uzme u obzir da jedan sat leta helikoptera Mi-8 košta 6.000 KM, prostom računicom dobijemo da je više od 1,4 miliona KM utrošeno za angažiranje helikoptera OS BiH na pomoći civilnim strukturama“, konstatirao je general Jeleč.

MO BiH planira nabavku novih helikoptera i motornih vozila putem višegodišnjih projekata koje je odobrilo Vijeće ministara BiH. No budžet je i dalje restriktivan, izdvajanja za odbrambene troškove su oko 1 posto BDP-a, što za posljedicu ima da se oko 80 posto budžeta troši na personal.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,
e-mail:
info@mod.gov.ba

7 FOTO GALERIJA