Dan Oružanih snaga BiH

Obilježen Dan OS BiH na lokacijama 4. pješadijske brigade

29.11.2017

U okviru niza aktivnosti kojima Komanda i jedinice 4. pješadijske brigade obilježavaju 1. decembar, Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 12. godišnjicu formiranja OS BiH, 28. novembra 2017. godine održano је svečano postrojavanje komandi i jedinica Oružanih snaga BiH u kasarnama „Božan Šimović“ Čapljina, „Ante Bruno Bušić“ Livno, „Bilećki borci“ Bileća, „Kosova“ Ustikolina i „Miralem Jugo“ Livač.

Pored pripadnika OS BiH, svečanostima su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti općinskih i kantonalnih nivoa, predstavnici EUFOR-a, lokalne i Granične policije i civilne zaštite.

 

Nakon izvršene smotre jedinica, komandant 4. pbr brigadni general Tomo Kolenda i komandanti bataljona obratili su se pripadnicima jedinica OS BiH smještenim u kasarnama 4. pbr. Na kraju svog obraćanja, general Kolenda istakao je uspjeh pripadnika deklarirane čete 1. pješadijskog bataljona po PARP-u, koji su na poligonu za obuku Manjača ispunili postavljene standarde po konceptu operativne sposobnosti NEL-2.

 

Ovo je bila prilika da se za postignute rezultate u radu najboljim pripadnicima ove jedinice uruče nagrade i pohvale.

 

U povodu 12. godišnjice formiranja OS BiH, general Kolenda je dodijelio zahvalnicu pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina, kao znak zahvalnosti za korektan i profesionalan odnos pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina prema zajedničkim zadacima na zaštiti i spašavanju imovine i lica, a koje su realizirali zajedno sa pripadnicima 4. pješadijske brigade.

U ime Profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina zahvalnicu je preuzeo komandir jedinice Mate Jurković.

Info - 4. pbr

25 FOTO GALERIJA