Dan Oružanih snaga BiH

Obilježavanje Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni „Kozara“, Banja Luka

30.11.2018

Povodom obilježavanja 13. godišnjice formiranja Oružanih snaga BiH, 28. novembra 2018. godine u kasarni „Kozara“ u Banjoj Luci, realizirana je aktivnost svečanog postrojavanja pripadnika 6. pbr, KP OS BiH, Brigade ZS i PZO, pripadnika KUP-a i 6.blp-a, razmještenih na ovoj lokaciji Oružanih snaga.

Svečanosti su pored pripadnika OS BiH prisustvovali predstavnici civilnih struktura vlasti sa područja Grada Banja Luka te predstavnici EUFOR-a. Brigadir Radovan Jović komandant 6. pbr kao domaćin svečanosti na lokaciji kasarne „Kozara“ čestitao je 1. decembar - Dan OS BiH. U svom obraćanju prije svega zahvalio se gostima i zvanicama na dolasku te je istakao najznačajnije aktivnosti i glavne događaje koji su u proteklom periodu uspješno realizirani.

Kako su ovakve svečanosti prilika za dodjelu stimulativnih mjera, ovom prilikom pročitane su naredbe o dodjeli nagrada i pohvala istaknutim pojedincima te su komandanti jedinica svim nagrađenim i pohvaljenim pripadnicima komandi i jedinica OS BiH smještenih na lokaciji kasarne „Kozara“ uputili čestitke uz želju da im ove stimulativne mjere budu podstrek za njihov još veći doprinos u radu.

Obzirom na dobru civilno-vojnu saradnju sa ogranizacijama i institucijama, ovom prilikom brigadir Jović uručio je zahvalnice institucijama i organizacijama sa kojima je ova brigada u proteklom periodu ostvarila zapaženu saradnju.

Pored svečanog postrojavanja komandi i jedinica, značajno je napomenuti da je 27. novembra 2018. godine, u kasarni „Kozara“ realizirana aktivnost Dan otvorenih vrata, kojoj je prisustvovao značajan broj učenika iz obrazovnih institucija sa područja Grada Banja Luke. Pripadnici OS BiH iskoristili su ovu priliku da na najbolji način predstave OS BiH. Tako su prisutnima kroz realizaciju Taktičko-tehničkog zbora prezentirani dijelovi naoružanja i opreme na upotrebi u OS BiH. Prisutni nisu krili radost i oduševljenje prezentiranim, zahvalili su na pozivu te su istakli kako ih ovakve posjete uvijek obraduju izrazivši nadu da će i u narednom peridu imati priliku za iste. 

Info - 6. pbr

16 FOTO GALERIJA