Covid-19 Korona virus

Preporuke u cilju poduzimanja preventivnih mjera u MO i OS BiH i sprečavanja širenja korona virusa COVID-19

13.3.2020

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju na globalnom nivou u vezi sa širenjem novog korona virusa. U našoj zemlji aktivnosti vezano za pripremu za virus provode se na entitetskom i nižim nivoima, a koordinacija odgovora na epidemiju u nadležnosti je Ministarstva civilnih poslova BiH, koje aktivno prati sva zbivanja od prvog dana pojave korona virusa.

U cilju preventivnih mjera, u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH je 26. februara 2020. usvojen dokument „Smjernice o preventivnim mjerama“ i isti je upućen Zajedničkom štabu OS BiH na daljnje postupanje.

Na istaknutim mjestima u zgradi Ministarstva odbrane BiH su 6. marta 2020. godine date pismene smjernice o ličnoj higijeni i osnovnim karakteristikama virusa COVID-19.

Istog dana, Smjernice koje smo dobili od Vrhovne komande Savezničkih snaga u Evropi za prevenciju korona virusa su poslate prema Zajedničkom štabu OS BiH.

U međuvremenu, ZŠ OS BiH je formirao stručne timove za definiranje mjera prevencije, te je doneseno 25 zdravstvenih, operativnih i sigurnosnih mjera.

Shodno novonastaloj epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i proglašenju pandemije korona virusa od strane Svjetske zdravstvene organizacije, kao i naredbama kriznih štabova, izdajemo nove preporuke o preventivnim mjerama u cilju sprečavanja širenja virusa COVID - 19:

1. Izbjegavati velike skupove ljudi u zatvorenom prostoru, kao i otvorenom prostoru, te korištenje gradskog prijevoza svesti na minimum, radi sprečavanja prenosa infekcije kapljičnim putem;

2. Izbjegavati bliski kontakt sa licima čiji je zdravstveni status nepoznat (grljenje, ljubljenje, rukovanje);

3. Izbjegavati bliski kontakt sa licima koje imaju akutnu respiratornu infekciju, a ako je neophodno, koristiti hiruršku masku i rukavice;

4. Dignuti ličnu odgovornost na maksimum, kako bi zaštitili sebe i ostale iz svog okruženja;

5. Ne tajiti važne promjene zdravstvenog stanja (temperatura, kašalj i sl.);

6. Ukoliko se kod lica jave neki od akutnih respiratornih simptoma i febrilna stanja, a nisu pod zdravstvenim nadzorom, nemaju historiju putovanja u ugrožena područja, u prethodnih 14 dana, kao ni kontakt sa licima koja su putovala u ugrožena područja, potrebno je da ostanu u kući i pozovu dežurne brojeve telefona nadležnih domova zdravlja, kako bi dobili savjet i instrukcije za daljnje postupanje;

7. Lica koja su posljednjih 14 dana boravila u zemljama koje su ugrožene zarazom korona virusom, a nisu prošla sanitarnu kontrolu na graničnim prijelazima i nemaju izdato Rješenje o zdravstvenom nadzoru/samoizolaciji, da se obavezno telefonski jave nadležnim epidemiološkim službama na otvorene brojeve telefona, u cilju uspostavljanja zdravstvenog nadzora i vođenju registra;

8. Shodno procjeni epidemiološke situacije, službena putovanja izvan Bosne i Hercegovine, kontinuirano i do daljnjeg obustaviti, osim u slučajevima hitnosti po odobrenju Ministra;

9. U slučaju pojave korona virusa kod pripadnika MO i OS BiH, iste odmah identifikovati, a sve one koji su bili u kontaktu sa oboljelim staviti u kućni karantin;

10. Prostor u kome je oboljeli boravio, misli se na radni prostor, odmah izvršiti dezinfekciju.