Covid-19 Korona virus

Oružane snage BiH spremne staviti na raspolaganje resurse za pomoć u zaštiti od pandemije

18.3.2020

Oružane snage BiH su spremne staviti na raspolaganje resurse u cilju pomoći civilnom stanovništvu u zaštiti od pandemije. Trenutna situacija u borbi protiv širenja korona virusa primarno nalaže angažman zdravstvenog sistema u BiH, dok će angažman Oružanih snaga BiH biti definiran posebnim odlukama Predsjedništva BiH, a na zahtjev nadležnih institucija. Do sada Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o upotrebi resursa Oružanih snaga BiH.

Oružane snage BiH će staviti na raspolaganje svoje kapacitete. Angažman Oružanih snaga BiH bi podrazumijevao postavljanje i održavanje šatorskih punktova na graničnim prijelazima i drugim planiranim lokacijama. Trenutno vršimo pripremu ljudstva i materijalno tehničkih sredstava za postavljanje šatora na određene lokacije, a koje će posebnim zahtjevom biti dostavljeni i odobreni od strane Predsjedništva BiH kao vrhovnog komandanta.

Ukoliko Predsjedništvo BiH zatraži i drugi vid angažmana, Oružane snage BiH će se staviti u funkciju i odgovoriti u skladu sa zahtjevom, bilo da se radi o angažiranju potrebnog ljudstva ili ustupanju materijalno-tehničkih sredstava.

Još jednom naglašavamo da će Oružane snage BiH djelovati na zahtjev i uz odobrenje Predsjedništva BiH i biti spremne da reagiraju u skladu sa zakonom propisanom misijom, te u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta pružiti pomoć civilnom stanovništvu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,